Açık Rıza Metni

Bu belgeyi onaylamakla, Shaya Mağazacılık A.Ş. (“Shaya”) tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında sunulan fırsatlar, hizmetlerden yararlanabilme amacı ile tarafınızca açık veya örtülü olarak verilen ve/veya daha önceden verilmiş olan kişisel bilgiler bilgilerin (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere), Shaya tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen Türkiye’deki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız. 6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınızı aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak kullanabilirsiniz.

444 4 749 / [email protected]

Shaya Mağazacılık A.Ş. Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5/4 Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye / İstanbul 

Kişisel verilerinizin İşlenmesine izin verdiğiniz üçüncü kişiler KVK Aydınlatma Metni’nde sayılan üçüncü kişiler ile sınırlıdır.

Verileriniz yukarıda belirtilenler (“Veri Alanlar”) dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Bu bilgiler sadece Shaya’nın ve sözleşme ilişkisi içinde olduğu Veri Alanlar’ın hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yeni ürün ve hizmetler bakımından sizleri bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak amacı ile kullanılacaktır.

Paylaşmış olduğunuz bilgiler, kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuata uygun hareket eden üçüncü kişilerle, 6698 Sayılı Kanun’un belirlemiş olduğu çerçevede, yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu sınırlar dâhilinde paylaşılacaktır.

Shaya Mağazacılık A.Ş. 

Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5/4 Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye / İstanbul